Selecteer een pagina

Over ons

Wie zijn wij en wat doen wij

 

 

Neem contact op

Vitaliteitstrategen

Vitaliteitstrategen als organisatie bestaat nog niet zo lang, echter, wij dragen een jarenlange ervaring met ons mee. Ervaring voornamelijk opgedaan in het brede spectrum van HRM, zowel vanuit de instrumentele kant, maar nog veel meer op het gebied van ontwikkeling en strategie.

Wij zijn ook actief op het terrein van de verschillende vormen van financiering waar HR direct en indirect mee te maken heeft. Bijvoorbeeld over de geldstromen bij zorgverzekeraars, of subsidiemogelijkheden, of de financiering en verzekering van eigen risicodragerschap.

Onze passie

Onze passie ligt op het terrein van vitaliteit en inzetbaarheid. Niet alleen omdat het voor iedereen die werkt plezierig is om, ook als je wat ouder wordt, op goed niveau te kunnen blijven functioneren, zonder al te veel fysieke belemmeringen. Dit geldt voor de werkende mens, het individu.

Voor een organisatie is het inmiddels extra noodzakelijk om aandacht te besteden aan vitaliteit en inzetbaarheid; de bedrijfsvoering komt in gevaar door uitval en te weinig instroom, de kosten voor vervanging (indien al aanwezig) nemen hand over hand toe.

Vitale organisaties

Onze passie ligt op het terrein van vitaliteit en inzetbaarheid.

Mede door allerlei publicaties en meningen vinden organisaties dat ze op dit gebied ‘iets’ moeten gaan doen. Fruit op de werkvloer, trainingen in ‘mindfullness’ en lifestyle, het kan allemaal niet op, maar is het ook zinvol? Wij vinden van niet, je kunt niet zomaar als werkgever dit gaan aanbieden, want je weet niet waar je in investeert. Daarnaast is veel uitval niet werk afhankelijk en ligt de verantwoordelijkheid voor vitaliteit bij de individuele werknemer zelf en niet bij de werkgever. 

De werkgever kan de medewerkers wel faciliteren om meer inzicht te krijgen in hun vitaliteit en inzetbaarheid op basis van harde criteria en duidelijke toepasbare resultaten. Deze informatie kan de organisatie, mits samengevoegd, ook als blauwdruk gebruiken voor de eigen organisatie, als basis van gezondheidsbeleid –of programma’s.

Vitaliteitstrategen werkt voor deze trajecten nauw samen met Niped en partijen zoals vitality2improve. Daarbij kijken we ook naar de financiering van dergelijke trajecten, wij weten bijvoorbeeld precies welke zorgverzekeraar, welke bijdrage levert. (in het geval van Menzis nagenoeg volledig).

Voorbeelden van onze trajecten zijn onderzoeken naar en plan van aanpak voor medewerkers met Diabetes type 2 bij een grote financiële instelling of de toetsing of uitval bij een grote vervoerder wel of niet leeftijdsafhankelijk is.

CONTACT

Arjan van Leeuwen

Arjan van Leeuwen

Vitaliteitstrateeg

Meer weten over vitaliteit in uw bedrijf, neem dan contact op via het formulier en ik antwoord zo snel mogelijk. Bellen mag ook: 06-41514320
Share This